Retourbeleid

Tarieven

De op het ogenblik van herstelling gangbare tarieven worden op eenvoudig verzoek door onze diensten meegedeeld. De werktijd wordt berekend per begonnen schijf van 30 minuten. De verplaatsingskosten bestaan uit een forfaitair bedrag.
Is een 2e bezoek noodzakelijk, dan worden er de 2e keer geen verplaatsingskosten berekend.

In de provincie Antwerpen gelden volgende tarieven:

  • Forfait verplaatsing: 75 € + 21 % BTW = 90,75 €
  • Arbeid per schijf van 30 minuten: 25 € + 21 % BTW = 30,25 €

Betaling

Betalingen dienen steeds te gebeuren bij herstelling dit kan cash of met Bancontact.

Een goede raad:
Gebruik voor de betaling bij voorkeur de draagbare terminal van Bancontact die de Modis-technicus bij zich heeft.

Onderdelen

De technici van Modis maken steeds gebruik van originele onderdelen, waardoor geen enkel van uw rechten als klant wat betreft productaansprakelijkheid vervalt.
De vervangen onderdelen blijven eigendom van de klant, tenzij het om onderdelen gaat die onder garantie of tegen een ruilprijs werden vervangen.

Voorafgaande prijsopgave

Wanneer de klant er om verzoekt zal de technicus, vooraleer de herstelling aan te vatten, een prijsopgave maken. Wanneer de klant niet akkoord gaat, wordt de reeds gepresteerde werktijd samen met de verplaatsingskosten berekend.
Wanneer na akkoord van de klant met de prijsopgave tijdens de herstelling blijkt dat nog bijkomende kosten zich aandienen, moet de technicus de klant hiervan verwittigen en heeft deze opnieuw de mogelijkheid de herstelling stop te zetten; De reeds gepresteerde werktijd samen met de verplaatsingskosten wordt berekend.

Garantie op de herstelling

Modis geeft 1 jaar garantie op de vervangen onderdelen en 1 maand op de kosten van werktijd en verplaatsing.

Speciale bedingingen

Wanneer de Modis-technicus tijdens zijn bezoek installaties bemerkt die niet volgens de voorgeschreven regels uitgevoerd zijn, zal hij de klant hierop opmerkzaam maken. Hij kan weigeren het toestel opnieuw aan te sluiten indien de veiligheid van de klant in gevaar komt.
Toestellen die bij verder gebruik gevaar voor de gebruiker opleveren en niet meer herstelbaar zijn worden door de technicus onklaar gemaakt.